Referenties

FBFCi - Areva

Ontmanteling van site gebruikt voor productie van brandstofelementen te Dessel

Project scope

De site van FBFCi te Dessel, België is de oude Belgische brandstoffabricage en assemblage fabriek voor de nucleaire sector. In 2011 besliste Areva, de Franse moederholding, de activiteiten stop te leggen wegens veranderende marktomstandigheden.

Binnen het ontmantelingsproject is Tecnubel verantwoordelijk voor:

-Project management van het gehele ontmantelingsproject
-Opstellen van benodigde documentatie en kwalificatiedossiers voor de bevoegde instanties (FANC, NIRAS, etc)
-Decontaminatie- en ontmantelingswerkzaamheden door getrainde operator
-Vrijgavemetingen door getrainde operatoren (± 20 000 m2)
-Veiligheidsdienst met getrainde veiligheidsagenten (ECS)
-Transport van radioactieve effluenten en vast nucleair afval (Transnubel)

Meer informatie?

Contacteer ons

Aanverwante diensten

Decontaminatie

Ontmanteling