Referenties

SCK - CEN

Ontmanteling BR3 reactor

Project scope

Het SCK-CEN was de eerste partij in Europa die een prototype drukwaterreactor, de BR3-reactor, opereerde van 1962 tot 1987. De reactor heeft de nucleaire industrie veel kennis verschaft voor de uitbating van dergelijke type reactoren, maar eveneens in de ontmanteling was BR3 de eerste in zijn soort. De procedures, technieken en methodes die tijdens de ontmanteling van BR3 gebruikt werden liggen aan de basis van de huidige en toekomstige ontmantelingsprojecten.

Tecnubel is binnen dit project onder meer ingeschakeld voor:

-Ontmantelingswerkzaamheden van mechanische circuits en installaties in verschillende werkstations zoals versnijdingsatelier, zandstraalcabine, behandelingsatelier, maar ook ontmanteling ter plaatse in lokalen of delen van installaties.

-Werkzaamheden in het kader van het intern materiaalbeheer, dit omvat voornamelijk logistieke werkzaamheden.

-Decontaminatie van betonnen infrastructuur met mechanisch gereedschap

-Ondersteuning in het mechanische atelier

Meer informatie?

Contacteer ons

Aanverwante diensten

Decontaminatie

Ontmanteling